Interkerkelijke Ledenadministratie


De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) is op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) gerechtigd om informatie te ontvangen over de verhuizing van personen die lid zijn van de kerken in Nederland.

Stuur de volgende email naar het SILA (info@sila.nl) om uw SILA-registratie te beëindigen:

Geachte mevrouw, meneer,

hierbij verzoek ik u mijn registratie bij de SILA te beëindigen en mij van deze handeling een afschrift te sturen.

Mijn gegevens zijn:
    [voornaam, doopnamen, achternaam]
    [adres]
    [geboortedatum]

Met vriendelijke groet,
[voornaam , achternaam]

Vervolgens stuurt de SILA binnen enkele werkdagen een email dat de registratie voltooid is.

 

Voor de volledigheid staat hieronder nog even de officiële informatie zoals die op de site van het SILA staat:

Hoe kunt u uw SILA-registratie beëindigen ?
U kunt rechtstreeks bezwaar maken tegen de registratie bij de SILA. Dit dient per e-mail (of schriftelijk) te gebeuren onder vermelding van uw naam, voornamen, adres en geboortedatum. Indien u geregistreerd bent, zal de SILA uw registratie binnen enkele werkdagen beëindigen en dat aan u bevestigen. Ook indien u niet (meer) geregistreerd bent, ontvangt u daarvan eveneens binnen enkele werkdagen een bericht.

De SILA heeft een louter administratieve functie en beëindiging van de registratie sluit niet uit dat u wel geregistreerd kunt staan in de administratie van kerkgenootschap of genootschap op geestelijke grondslag, plaatselijke gemeente of parochie.

 

De contact gegevens van het SILA staan hier.

SILA – Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie

Adresgegevens

Bezoekadres Dr. W. Dreeslaan 1
6721 ND  Bennekom
Postadres Postbus 209
6700 AE  Wageningen
Mail info@sila.nl
Telefoon (0317) 46 77 40
(uitsluitend op maandag t/m donderdag van 9 – 12 u)
Fax (0317) 46 77 49