Problemen?


Uw rechten:

Op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) heb je het recht om je gegevens te laten verwijderen uit de administratie van het kerkgenootschap. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) zegt hierover het volgende:

U heeft het recht om uw gegevens bij uw kerk in te zien. Ook kunt u vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen. Tot slot kunt u zich bij de kerk laten uitschrijven.

Bron:  https://cbpweb.nl/nl/onderwerpen/gemeente/vereniging-en-kerk#kan-ik-mijn-persoonsgegevens-bij-de-kerk-inzien-en-of-laten-verbeteren-of-verwijderen-1985

Op basis van De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens kan je niet gedwongen worden om tot een vereniging te behoren.
Zie ook deze pagina.

 

Tegenwerking?

Het zou natuurlijk gek zijn als de pastoor of dominee zijn taak niet serieus zou nemen, en niet alles uit de kast zou halen om ‘een dwalend schaap bij de kudde te houden’. Maar ook wereldse zaken als “bij leegloop afgerekend worden bij het jaargesprek” of “terugval in inkomsten” kunnen een reden zijn om te proberen je binnenboord te houden.

Het kan dus zijn dat je een brief of email krijgt met een uitnodiging voor een gesprek. Dit gesprek heeft natuurlijk als doel je over te halen om tóch bij de kerk ingeschreven te blijven. Je bent absoluut niet verplicht om op gesprek te komen, of dit gesprek te voeren. Dit gesprek kun je dus gewoon weigeren. En ook als je niet reageert op deze brief, is de kerk wettelijk verplicht om je uit de administratie te verwijderen.

Ondanks de wettelijke verplichting je uit te schrijven als je daarom vraagt, kan het zijn dat de kerk iedere aanleiding zal aangrijpen om het uitschrijven te voorkomen, te weigeren of te traineren. Het is beter om je niet te laten verleiden tot eindeloze discussies. Hou het kort en zakelijk en vraag desnoods nogmaals de brief in behandeling te nemen.

Enkele beproefde trucs van de kerk om het uitschrijven te voorkomen, te weigeren of om je murw te maken:

 • Dwarsbomen: “Uw brief moet niet bij de voorganger zijn, maar bij de Kerkraad”, of omgekeerd.
  Hou de eer aan jezelf, en stuur het formulier naar de Kerkraad.
 • Overreden: “Voordat we u uitschrijven willen we eerst een gesprek.”
  Nee, dat hoeft niet. Wees kort en duidelijk, zoals: “Bedankt voor de uitnodiging, maar ik wil geen gesprek. Voorts verzoek ik u nogmaals het formulier in behandeling te nemen.”
 • Op je gevoelens spelen/emotionele chantage : “Ik heb er niet van kunnen slapen” of “Hoe zouden je ouders gereageerd hebben op deze stap”.
  Negeer dit. Hij probeert het persoonlijk te maken, terwijl het een administratieve handeling betreft.
 • De ontmoeting bij de bakker: “Ik wil toch nog even met u praten over het (verloop van het) uitschrijven.”
  Overbodig: “Ik heb geen behoefte aan een gesprek.”, “Ik wil geen gesprek.”, “Ik heb geen zin in een discussie.”, “Ik wil geen discussie. “
 • Het uiterste redmiddel: “Hel en verdoemenis”.
  Negeer dit.

 

 

Klachten?

Twijfel niet om problemen bij het opzeggen contact op te nemen met de volgende instanties:

College bescherming persoonsgegevens (CBP)
Tips:
https://cbpweb.nl/nl/contact-met-het-cbp/tip-ons
Juliana van Stolberglaan 4-10
2595 CL DEN HAAG
Tel: https://cbpweb.nl/nl/contact-met-het-cbp/telefonisch-contact

Katholieke Kerk bureau voor de ledenadministratie
http://www.rkledenadministratie.nl/
Steeg 25
6086 EJ  Neer
Tel.: 085-773 1406 (van 9u-13u)
e-mail: leden@ipal.nu  (algemene vragen, Sila, deelname, parochianen vragen etc.)

Servicedesk Protestantse Kerk,
http://www.protestantsekerk.nl/overons/contact/Paginas/Klachten.aspx
Tel.: 030-880 1880
e-mail: servicedesk@pkn.nl

 

Vergeet ook niet om ons in te lichten bij problemen.