Protestantse Kerk


Als je je wilt uitschrijven bij de Protestante Kerk, zul je een paar stappen moeten doorlopen. Hoewel er een landelijke ledenregistratie is, word je geacht je lokale kerkgemeente aan te schrijven met het verzoek je uit de administratie te halen. Deze lokale kerk zal dit weer doorgeven aan de landelijke ledenadministratie (LPR).

Stappenplan:

  1. Zoek je huidige of dichtstbijzijnde kerkenraad op door op de volgende site je plaatsnaam in te geven:
    http://www.pkn.nl/overons/kerkzoeker/
  2. Schrijf je kerkenraad een brief waarin je vraagt om je uit te schrijven bij de kerkelijke gemeente en het LPR. Een voorbeeldbrief in PDF vind je hier, en als tekstbestand hier.*
  3. Het LPR zal je een brief sturen met een ontvangstbevestiging. (kopie)
    Ook de kerkgemeente zal je een bevestiging sturen.
  4. Schrijf je voor de zekerheid ook nog uit bij het Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
    Meer uitleg over het uitschrijven bij het SILA vind je hier: http://uitschrijven.info/?page_id=11

Het kan zijn dat de plaatselijke kerk een brief schrijft en je uitnodigt voor een gesprek. Dit gesprek heeft natuurlijk als doel je over te halen om tóch bij de kerk ingeschreven te blijven. Je bent niet verplicht om op gesprek te komen, of dit gesprek te voeren. Ook als je niet reageert op deze brief, is de kerk wettelijk verplicht om je uit de administratie te verwijderen.
Meer veelvoorkomende problemen vindt u hier.

 

Voor de volledigheid staat hieronder nog even de officiële informatie die op de site van de Protestantse Kerk staat stond:

Uitschrijving kan plaatsvinden nadat betrokkene dit uitdrukkelijk aan de kerkenraad gevraagd heeft. Indien de kerkenraad een schriftelijke verklaring (een brief of een getekend uitschrijfformulier) van betrokkene heeft ontvangen, vindt registratie van een Uitschrijving met schriftelijke verklaring in LRP plaats. Indien de betrokkene niet bereid is een schriftelijke verklaring af te geven kan de kerkenraad het besluit nemen om een Uitschrijving zonder schriftelijke verklaring in LRP te doen plaatsvinden. In beide gevallen wordt betrokkene, als hij / zij belijdend, doop- of gastlid is, van uitschrijving door middel van eenzelfde brief namens de generale synode in kennis gesteld.

 

*) Het formulier “Uitschrijven LPR” is gemaakt op basis van het formulier  op de site van Protestantse Gemeente Bilthoven.